Uitwinning

Uitwinning

Als financiële instelling financiert u bedrijven. Daar is meteen onlosmakelijk aan verbonden dat u pandrecht krijgt op de debiteuren. Blijft een debiteur in gebreke met zijn betaling? Dan mag u overgaan tot uitwinning van dit pandrecht. Oftewel zaken waarop u pandrecht verkregen heeft verkopen om uw vordering uit de opbrengst te voldoen. Bij Credit Alliance doen wij de uitwinning voor curatoren en financiële instellingen.

De uitwinning van het pandrecht voeren we bij Credit Alliance altijd uit op no cure no pay basis. U hoeft ons dus pas te betalen wanneer we daadwerkelijk iets geïncasseerd hebben. Nadat alle openstaande postenlijsten in ons systeem zijn verwerkt, brengen wij alle betreffende debiteuren schriftelijk op de hoogte van de betekening van het pandrecht. Vervolgens benaderen we de debiteuren telefonisch en schriftelijk. In sommige gevallen bezoeken we de debiteur. Wij houden u te allen tijde op de hoogte van de voortgang van de uitwinning.

Schakel ons in voor de uitwinning van pandrecht

Aan de uitwinning van pandrecht zijn een aantal wettelijke regels verbonden. Waarom u ons voor de uitwinning moet inschakelen? Omdat wij zeer succesvol zijn op het gebied van uitwinning, omdat wij geen nee accepteren. Ons uitwinningsresultaat is niet voor niets meer dan 95%. We zijn altijd erg betrokken en nemen de tijd voor uw vordering. Mensen helpen en problemen oplossen, dát is waar we bij Credit Alliance voor staan.

Meer weten? Neem contact met ons op.