People in control
Bel ons! 073-6154999
Of wij bellen u:

Kredietverzekering

Failliet: het kan de beste overkomen

Door te adviseren, bemiddelen en ondersteunen worden klanten door een specialist bijgestaan met hun kredietverzekering en worden hun belangen bij de verzekeraar optimaal behartigd. Door de relatie die Credit Alliance heeft met de kredietverzekeraars, het polisvolume en de specialistische kennis kunnen daadwerkelijk zaken realiseren die voor de verzekerde zelf soms moeilijk zijn te behalen. Dus dat betekent toegang tot alle kredietverzekeraars, een beter servicegraad en meer rendement tegen dezelfde kosten. Door het collectief realiseren we scherpere premies en tarieven. 

Waarom via een Broker i.p.v. rechtstreeks ?

Als gebruik wordt gemaakt van een broker worden de kosten niet hoger. Sterker nog: door te werken met een branchecollectief via Credit Alliance kunnen veel lagere premies en betere voorwaarden worden bedongen, hetgeen vooral extra voordeel biedt voor de kleinere MKB bedrijven met een omzet tot 4 miljoen. Bovendien kennen we de, continue veranderende, prijzen en weten waar nog onderhandelingsruimte ligt.

Een kredietverzekeringspolis lijkt statisch te zijn, maar dat is niet zo. Veel zaken zijn variabel en kunnen gevolgen hebben voor de premie en de dekking. er is specialistische kennis nodig om het juiste maatwerk te leveren.

Met een partij als Credit Alliance heeft een organisatie een partij aan haar zijde die kan adviseren, bemiddelen, uitleg kan geven over de valkuilen en de te volgen procedures. Daarnaast behartigen we doorlopend de belangen van de verzekerde bij de maatschappij, bouwen we maatwerk, beantwoorden we vragen en lossen we problemen op. Kortom: met Credit Alliance aan haar zijde verhoogt een organisatie de servicegraad aanzienlijk en zal haar belang optimaal worden behartigd, hetgeen leidt tot minder schade. Credit Alliance werkt met alle kredietverzekeraars in Nederland en kan dus altijd komen met de oplossing die het beste past tegen de laagste premie.

De Premie

In de wereld van kredietverzekering speelt omvang in omzet een belangrijke rol. Het premiepercentage is o.a. gekoppeld aan de omzet. Hoe kleiner een onderneming hoe minder nominale premie, maar hoe hoger de procentuele premie t.o.v. de omzet. Zo betaalt een onderneming met 2 miljoen omzet een premie van 0,4% van de omzet en een onderneming met 30 miljoen omzet 0,1% bijvoorbeeld.

Boven de 4 miljoen geldt dat verzekeraars maatwerk kunnen bieden en dat ze allemaal zo scherp mogelijk willen aanbieden. De rol die Credit Alliance daar speelt is de klant adviseren en voor de klant onderhandelen om de beste voorwaarden en de laagste premie te verkrijgen. Dit betekent dat wij desgewenst bij alle kredietverzekeraars offertes gaan opvragen en uitonderhandelen. Als gespecialiseerde broker hebben we de juiste ingangen, de juiste kennis / ervaring en de drive om er het beste uit te halen voor onze klanten. Hierdoor ontstaat de perfect match tussen dekking, risico en premie.

Extra Voordelen

Een aantal andere voordelen voor leden die werken met Credit Alliance is:

  • Korting op de premie van de kredietverzekering als het debiteurenbeheer wordt uitbesteed aan Credit Alliance
  • Incasso’s die uit handen moeten worden gegeven na een bepaalde ouderdom hoeven niet naar de verzekeraar maar worden behandeld door Credit Alliance. Dat betekent kortere lijnen en een persoonlijkere aanpak.

Dus:

  • Heeft u een kredietverzekering: stuur ons de polis toe en wij onderzoeken de mogelijkheden voor verbetering
  • Heeft u nog geen kredietverzekering: laat ons u informeren over de voor- en  nadelen en de kosten. Vaak worden deze namelijk verkeerd ingeschat