People in control
Bel ons! 073-6154999
Of wij bellen u:

NBBU KREDIETVERZEKERING

 

Kredietverzekering

Met een kredietverzekering neemt de kredietverzekeraar uw betalingsrisico’s over en dekt u dit debiteurenrisico af tegen een vast bedrag per maand. Een kredietverzekering biedt u daarmee meer zekerheid, rust en vrijheid om te ondernemen. De NBBU kredietverzeke-ring van Credit Alliance is onderdeel van het ledenvoordeel bij NBBU.

Debiteurenrisico

U loopt als uitzendondernemer een debiteurenrisico. Het managen van het debiteuren-risico en de liquiditeit is voor veel uitzendondernemers vaak een dagelijks onderwerp van zorg. Het is daarom van groot belang om aandacht te besteden aan uw Credit Management en het beleid op dat gebied.

Onbekendheid kredietverzekering

Veel ondernemers weten niet van het bestaan van een kredietverzekering. Afgezien van de onbekendheid, bestaan er nog veel vooroordelen over het verzekeren van leveren op krediet:

  • “Krediet verzekeren is duur”;
  • “Kredietverzekeraars verzekeren alleen mijn goede debiteuren.”
  • “Als het dan eens regent wordt de paraplu ingetrokken.”

Goed geïnformeerd zijn, is daarom van groot belang.

Tariefstelling en voorwaarden

De tariefstelling van een kredietverzekering is gebaseerd op een promillage! van de verzekerbare jaaromzet. Daarnaast wordt de premie bepaalt door de voorwaarden van de polis, bijvoorbeeld het eigen risico of de mogelijkheid tot zelfbeoordeling en de daaraan gestelde limieten.

Broker of tussenpersoon kredietverzekering

Credit Alliance is een belangrijke broker ofwel tussenpersoon van alle grote kredietverzekeraars. Het biedt grote voordelen om via een tussenpersoon te werken. Vooropgesteld: u betaalt via een tussenpersoon niet meer dan rechtstreeks via de verzekeraar. Bovendien heeft Credit Alliance een veel betere onderhandelingspositie naar verzekeraars. Wij kunnen bepalen of een aanbieding van een verzekeraar scherp genoeg is en weten aan welke knoppen we kunnen draaien om een aanbieding scherper te krijgen of betere polisvoorwaarden te realiseren.

Omdat Credit Alliance onafhankelijk is en diensten en producten op het gehele vlak van Credit Management aanbiedt, kunnen wij u optimaal en breder adviseren, ook wat kredietverzekering betreft.

Credit Alliance biedt verschillende soorten kredietverzekering, ook in combinatie met andere producten. Zo hebben wij ook een eigen polis met extra aantrekkelijke voorwaarden die elders niet zijn te realiseren. en er is een specifieke branchepolis voor leden van de NBBU.

Voordelen kredietverzekering

1. Betere relatie met uw opdrachtgevers

U kunt klantvriendelijke betaalafspraken maken omdat u een dekkingsgarantie heeft op basis van uw kredietverzekering.

 

2. Extra financiële ruimte

Door het verlagen van uw debiteurenrisico’s en afschrijving van debiteuren creëert u financiële ruimte om met een gerust hart te ondernemen. Ook kunt u groeien bij belangrijke opdrachtgevers als uw kredietlimieten meegroeien

 

3. Up-to-date kredietinformatie

Voor uw debiteurenbeheer beschikt u over financiële informatie van uw debiteuren. Dit wordt voortdurend gemonitord. Hierdoor kunt u beter onderbouwd commerciële beslissingen nemen.

4. Betere Bankcondities

Verzekerde vorderingen worden door banken en kredietverstrekkers vaak vertaald naar een veilig onderpand. Dit levert doorgaans gunstigere tarieven op.

 

5. Concurrentievoordeel

U blijft de concurrentie voor door (meer) op krediet te leveren.

 

6. Risico’s meeverzekeren

Naast het debiteurenrisico kunt u andere risico’s meeverzekeren, zoals het landen-, fabricage- en orderrisico’s. Hierdoor bent u niet alleen verzekerd tegen problemen van de debiteur, maar bent u ook beschermd bij non-betaling door economische, politieke of sociale gebeurtenissen in een land. Daarnaast zijn de juridische kosten meeverzekert als het er op komt.

 

7. Directe uitbetaling

Wanneer een debiteur failliet gaat of uitstel van betaling wordt verleend, krijgt u uiteindelijk toch uw geld uitbetaald. U hoeft daardoor nooit lang te wachten op uw geld. Credit Alliance of de verzekeraar gaat verder met de inning van uw verzekerde vordering. De incassokosten zijn bovendien meeverzekerd.

 

Een kredietverzekeringspolis lijkt statisch te zijn, maar dat is niet zo. Veel zaken zijn variabel en kunnen gevolgen hebben voor de premie en de dekking. er is specialistische kennis nodig om het juiste maatwerk te leveren.

Met een partij als Credit Alliance heeft een organisatie een partij aan haar zijde die kan adviseren, bemiddelen, uitleg kan geven over de valkuilen en de te volgen procedures. Daarnaast behartigen we doorlopend de belangen van de verzekerde bij de maatschappij, bouwen we maatwerk, beantwoorden we vragen en lossen we problemen op. Kortom: met Credit Alliance aan haar zijde verhoogt een organisatie de servicegraad aanzienlijk en zal haar belang optimaal worden behartigd, hetgeen leidt tot minder schade. Credit Alliance werkt met alle kredietverzekeraars in Nederland en kan dus altijd komen met de oplossing die het beste past tegen de laagste premie.

Meer weten over Credit Alliance als Partner van de NBBU ?